Du är här

Föreningar och kontaktpersoner

Kalax samfälligheter

-Ordförande : Thomas Granborg

-Viceordförande : Bengt Karlstedt

-Sekreterare : Stefan Fred

-Hemsideansvarig : Mathias Krook, (text och fakta) och Mikael Ingström, (fotografering och fotoarkiv)

-Paviljongs- och hamnansvarig: Mats Wikman, telefonnummer: 0400-366366.

Allmän information om småbåtshamnen, ett antal lediga båtplatser finns ännu att hyra om någon behöver båtplats. Hyran för en båtplats är enligt båtens storlek. För vidare information och förhållningsregler, kontakta Wikman.

 

Kalax Jaktförening r.f.

-Ordförande: Alf-Erik Enqvist

-Sekreterare och kassör: Peter Sundlin

Jaktledare för älgjaktlaget: Jan-Ole Enqvist

Kontaktperson och statistikuppföljning för rådjursjakt: Jonas Bondfolk

Allmän information: Årsavgift för föreningsmedlemmar 15 euro/år, säsongsjaktkort 50 euro/år och dagskort för jakt 5 euro/dag. Ansökan om medlemskap i jaktföreningen görs årligen före föreningens årsmöte i januari. Likaså ansökan om säsongsjaktkort görs till jaktföreningen före årsmötet. Gällande att få köpa dagskort för jakt, fråga Peter Sundlin.

 

Kalax Fiskargille r.f.

-Ordförande: Kenneth Skrifvars

-Sekreterare: Terese Andersson

Allmän information: Nya sportfiskekort kan köpas på Eskilsö-färjan!