Du är här

Uppdaterad enkel och informativ hemsida!

Hemsidan, kalax.fi uppdateras med målsättningen att kunna tjäna som en enkel och smidig informationskanal för alla med anknytning till Kalax.

Här på hemsidan kommer det framöver att vara möjligt att bland annat se vem som är ordförande och sysslomän inom Kalax bysamfällighet. Även till vem som man skall vända sig till för att kunna hyra byns paviljong, Notvikens Oas.

Även ett framtida litet bildarkiv av nya och gamla foton från Kalax kommer att finnas med på hemsidan. Bildarkivet är dock under planering och utförande och innehåller därför inte så många bilder ännu.

Såhär kort kan nämnas att Kalax by söker en skötare av Notvikens Oas från och med i år. Den nuvarande skötaren av paviljongen vill lämna över arbetet till nya intresserade skötare.

Så nu önskas förslag till lämpliga paviljongskötare att fås! Dock så att den sökande eller föreslagna skall vara bybo och markägare eller markägare och även höra till samfälligheten i byn. Även vara noggrann, uppmärksam och gärna praktiskt lagd för att kunna utföra eventuella mindre reparationer eller behövligt underhåll på byggnader och anordningar.

Ytterligare information om själva skötseln av paviljongen, området och badstranden kring denna, kan fås av bysamfällighetens ordförande, Thomas Granborg.

Kom gärna också med förslag till nyheter och foton och annan tänkbar och saklig information som kan vara bra att ha med på hemsidan. Informationen i nyheter, kan ändras, tas bort eller kompletteras efterhand som det behövs och uppdateringar kommer till.

Ha en bra vår allihop!

Mvh. hemsideansvarig, Mathias Krook