Du är här

Kalax Vindkraftspark

Kalax vindkraftspark som VINDIN Ab från Sverige förestår, avancerar vidare och man kan förhoppningsvis ansöka om byggnadslov för vindkraftverk inom detta år, 2015. Informationsmöte hölls om vindkraftsparken i Kalax och direkta grannbyområden, måndagen den 9 mars 2015 på paviljongen Notvikens Oas i Kalax.

Antalet planerade vindkraftverk är i dagsläget 26 st. och antalet borde hålla om inga drastiska ändringar sker i planen över vindkraftverk. Planen över vindkraftverken finns till påseende på Närpes stads tekniska avdelning, Mätning och planläggning, ända fram tills den 23 mars. Man kan även höra av sig per telefon eller via e-mail om man inte kan besöka stadens tekniska avdelning. Det har även publicerats en artikel om vindkraften i både lokaltidningen Sydösterbotten och i Vasabladet i februari.

Enligt represanter för Vindin hoppas man nu på att planeringsarbetet och beslutsfattandet framskrider och att byggnadslov även skulle kunna beviljas i år så att man kan börja bygga vindkraftverken och sedan börja producera vindbaserad el inom ett år.

Så nu rekommenderas från Vindins och stadens sida att man studerar planeutkastet och kommer med åsikter om man har sådana i egenskap av markägare eller nära bosatt till vindkraftsområdet.

Hemsideansvarig: Mathias Krook