Du är här

Hur utveckla hemsidan kalax.fi?

Det har bland en del Kalax-anknytna, (nuvarande/gamla bybor, markägare), framkommit en del önskemål hur hemsidan kan utvecklas. Vissa har personligen delgivit sina önskemål och åsikter om hur man kan utveckla hemsidan framöver.

På gruppsidan "Kalax Väivan" på Facebook har också frågan ventilerats om hemsidans vidareutveckling. Där har en del Kalax-anknytna gett olika förslag på vad som kan finnas med på hemsidan kalax.fi vilket är tacksamt, eftersom det även hjälper hemsideansvariga i arbetet att bygga upp hemsidan. Facebook-gruppen har förutom Kalax-anknytna även Tjärlax-anknytna medlemmar.

De frågor som även här på hemsidan kan ställas är följande, hur vill man som Kalax-anknyten, att hemsidan skall byggas upp och utvecklas vidare i framtiden? Vad behöver finnas för information? Är en kortare faktaruta om byn intressant att läsa?

I huvudsak är det undertecknad och medarbetare Mikael Ingström som på uppdrag av samfällighetens ansvariga, sköter om hemsidans, kalax.fi, uppdateringar. Eventuella nyhets- och bildbidrag kan därför riktas personligen till undertecknad eller till Mikael, "Mika" för publicering på hemsidan.

Med hopp om en god start i hemsideanvändningen önskas också alla med anknytning till Kalax en glad vår!

Mvh. Mathias Krook