Du är här

Ny skötare för paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen

Enligt uppgifter från årets årsmöte som Kalax samfällighet har haft i slutet av mars så blev det klart att man har hittat och fått en ny skötare av paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen i byn.

Ännu inväntas klartecken att få publicera skötarens namn och kontaktuppgifter så att var och en kan hitta rätt person för rätt ärende, vare sig det gäller hyrande av paviljongen eller om man vill ha en båtplats i hamnen eller avsluta hyrandet av en båtplats. Namn och kontaktuppgifter meddelas så snart som möjligt då grönt ljus har fåtts för en publicering.

Även en förstärkning har kommit till hemsidans ansvariga. Den nya medarbetaren skall jobba tillsammans med undertecknad då det gäller att vidareutveckla hemsidan och bygga upp ett bildarkiv. Den nya medarbetaren är Mikael "Mika" Ingström och bor med sin familj i Kalax. "Mika" kommer i huvudsak att inrikta sig på fotografering och att sätta upp bilder som har anknytning till byn.

Närpes den 13 april 2015.

Mvh. Mathias Krook