Du är här

Protokoll från samfällighetens årsmöte till påseende!

På uppdrag av samfällighetens ordförande Thomas Granborg kan meddelas att protokollet från årets årsstämma finns till påseende från den 13 april till den 13 juni 2015.

Protokollet kan ses och läsas hos syssloman Stefan Fred i Kalax. Fred bor längs Vargholmsvägen, för dem som kan vara osäkra på var protokollet finns till påseende. Ta gärna kontakt före med sysslomannen för att överensstämma en lämplig tid för att komma och se på och läsa protokollet.

Mvh. Mathias Krook