Du är här

Vårens ankomst

För att göra en kort skrivelse om vårens ankomst och vad detta innebär för varje individ så kan nämnas att informationen i fliken föreningar har uppdaterats med nya personsnamn och delvis nya kontaktuppgifter för främst paviljongen och båthamnen.

Ny paviljongs- och hamnansvarig är från och med årsmötet i år 2015, Mats Wikman. Wikman är i övrigt sommarstugeägare i Kalax och egenföretagare. Härmed vill undertecknad önska Mats Wikman en bra och lyckosam start och verksamhet med både paviljongen och båthamnen.

Wikman meddelar även att det ännu finns lediga båtplatser att hyra i hamnen. I det ärendet är det bara att kontakta och höra sig för till honom för vidare information.

Mvh. Mathias Krook