Du är här

Kalax Vindkraftspark avancerar vidare

Vindkraftsparken i Kalax och närliggande byar avancerar vidare. I maj har beslut gjorts av Närpes stadsfullmäktige att 22 st. vindmöllor kan beviljas bygglov. Tidigare var antalet planerade vindmöllor 26 st. Vissa vindmöllor har kommit bort medan vissa redan tidigare har placerats på nya ställen inom vindkraftsparken. Tids nog kan vindkraftsparken börja att byggas bara byggnadsloven är beviljade av staden och inga andra eventuella hinder finns som kan fördröja byggandet.

Nyheter om Kalax Vindkraftspark har bland annat framkommit i den lokala tidningen Syd-Österbotten och även på "Kalax Väivan" på Facebook.

Positivt är om man i framtiden kan producera vindbaserad el också i västra Närpes. Från tidigare finns ett vindkraftverk i Nämpnäs och en nyligen byggd och uppstartad vindkraftspark i Pjelax i södra Närpes.

Mvh. Mathias Krook