Du är här

Nytt år och lite nyhetsdags

Det nya året 2016 har nyligen inletts med lite mer vinterlikt väder. I markerna börjar det nu vara påfruset och i havsvikar längre inomskärs finns nu ett tunt istäcke. Dock ingen stadig is att gå på i större skala utan detta är endast möjligt lokalt.

I dagstidningarna Vasabladet och SYD-ÖSTERBOTTEN kunde nyligen läsas, december 2015, att vindkraftsparken i Kalax området avancerar sakta men säkert vidare. Enligt tidigare uppgifter finns det ett godkänt antal vindmöllor på 22 st. som kan byggas inom vindkraftsområdet. Det har varit ganska lugnt i denna fråga på senaste tid men nu kan det anses som att det hela kan förverkligas inom en överskådlig framtid. Det har tidigare funnits en viss oro bland en del bybor att vindkraftsparken skulle komma för nära bebyggelsen på ett ställe i byn. Enligt vad som framgick av dagsstidningarna har vissa vindmöllor flyttats för att inte komma för nära bebyggelsen.

Kalax skola håller på att byggas om och även till för att bli ett daghem. I dagsläget har takstolar kommit upp på den nya tillbyggnaden. Den gamla skoldelen mot Strandvägen kommer småningom att rivas.

Vad gäller ägoregleringen som genomförts i Kalax och Tjärlax har markägare nyligen fått besked om kostnader för de åtgärder som utförts inom projektet. Det finns markägare som betalar mindre summor och markägare som betalar större summor. De markägare som betalar mindre har t.ex. inte bytt någon mark eller så kan det endast handla om att man låtit gräva rådiken eller låtit iståndsätta befintlig körväg för att nå sina ägor.

De markägare som betalar mer har i sin tur bytt och även fått till mark och dessutom utfört på sina ställen täckdikning och eventuell igensättning av gamla diken och utfall för att få bättre helhet på åkerskiftena. På vissa ställen har även nya åkervägar byggts.

I stort sett är man inom de båda byarna nöjd med resultatet av ägoregleringen.

Detta var i stora drag lite nyhetsdags såhär i inledningen av det nya året. En god fortsättning på det nya året till allihop!

TEXT: Mathias Krook