Du är här

Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma 2016

Återigen är det dags för Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma och även denna gång är platsen för årsstämman på Notvikens Oas, Vargholmen i Kalax. Denna information sätts upp på byns hemsida på uppdrag av samfällighetsordföranden och sysslomännen.

Årsstämman är endast till för dem som är delägare i Kalax samfällighets mark- och vattenområden.

Tid för årsstämman är den 20 mars och kl. 18.00!

På årsstämman behandlas stadgeenliga ärenden och övriga väckta ärenden som kan behöva diskuteras.

Under stämman behandlas överföring av arrenden, anhållan om bidrag och ändring av fiskarstugor.

I övrigt, ha en god fortsättning på vårvintern och våren!

Hemsideansvarige

Mathias Krook