Du är här

Städtalko på Notvikens Oas och lite byanyheter i övrigt

Kalax bysamfälligheter kan meddela att en städtalkokväll ordnas på Notvikens Oas på Vargholmen den 2 maj 2016, kl. 18.00.

Program för kvällen är att städa upp och göra i ordning paviljongsområdet och paviljongen inför sommaren, och som en en årligen åtetrkommande tradition i byn.

I samma veva kan också meddelas att protokollet från årsstämman i mars nu finns till påseende och kan studeras hos syssloman Stefan Fred på Vargholmsvägen i Kalax. Kontakta Fred för att överenskomma om tidpunkt för studerande av protokollet.

OBS! Protokollet kan endast läsas och beskådas av markägare och bybor med samfällighetsandel i Kalax.

Denna notering är på uppdrag av samfällighetsordföranden Thomas Granborg.

God fortsättning på våren!

Mathias Krook