Du är här

Föreningen Kalax ByaNet r.f. upplöst och i ny förvaltning

Under året 2015 såldes föreningen Kalax ByaNet till Dynamonet, ett bolag som handhar datatrafik och fibernät i Närpes. Affären mellan Kalax ByaNet och Dynamonet genomfördes i december 2015. Därefter har ingen egen verksamhet bedrivits.

En upplösning av Dynamonet har skett i december 2016. På bolaget Dynamonets hemsida kan man läsa information som berör affären mellan bolaget och Kalax ByaNet. Skulle någon ha ärenden som gäller fibernätet vilket skötts tidigare av Kalax ByaNet så ombeds man att kontakta och vända sig till Dynamonet. Det finns även information och möjlighet till kontakt via internetadressen, http://www.dynamonet.fi/byanet/kalax

Denna nyhetsnotering är på uppdrag av Lars Granlund, en av eldsjälarna för Kalax ByaNet.

Mathias Krook