Du är här

Nya foton av Mika Ingström och byanyheter

Det finns nya foton av Mikael "Mika" Ingström i fotoarkivet. De olika fotografierna är från olika årstider när "Mika" varit ute och fotograferat runtom i Kalax.

Även fotografier från Kalax-dagen 2016 finns att beskådas liksom natur- och skärgårdsfoton från byn och Truthällan. Därtill finns några foton av skolan som den var före delvis rivning och om- och tillbyggnad till daghem.

Det nya daghemmet i byn kan man kort säga att blev ett lyckat resultat. Man har nu ett nytt och fungerande daghem istället för en nedlagd skola. Om- och tillbyggnaden är fin och funktionell liksom att det även anlagts en gårdsplan för daghemmets barn och personal. Det att en funktionell och praktisk gårdsplan har kunnat anläggas har byn Kalax även att tacka en numera avliden bybo och markägare. Denna bybo och markägare gjorde med Närpes stad en markaffär, som skulle komma till gagn för daghemmet. Även en annan husägare bosatt utomlands, kan tilläggas för genomförandet av gårdsplanen och parkområdet kring daghemmet. Av hänsyn nämns inga namn.

Ute på Truthällan har även en ny mindre båtbrygga byggts under sommaren 2016. Den tidigare mindre båtbryggan rycktes bort av isen under vintern 2016. Tilläggas kan att ett gammalt ankare i järn har placerats ute på Truthällan, på östra stranden nära den nya gästbryggan. Ankaret kan även noteras i ett av "Mikas" fotografier i fotoarkivet.

I övrigt har inget nytt kring vindkraftsparken, för Kalax och närliggande grannbyar, framkommit. Sammanfattningsvis kan nämnas att det förekommer variationer i hur vindkraftsprojekt avancerar runtom i Finland. Tyvärr finns vindkraftsparker som man varit tvungen att lägga ned och montera ner på grund av olönsamhet. Har framkommit i olika media som tidningar och radio. Dock finns undantag på sådana vindkraftsparker som det går bra för och där även utbyggnad av vindkraften är aktuell. Exempelvis i Ömossa och Uttermossa i Kristinestad håller man på och bygger vidare på vindkraften. Det finns på sina håll möjligheter till en utveckling av vindkraft men det tar tid och kräver stora resurser.

Med dessa nyhetsnoteringar önskas var och en i Kalax, bybor, tidigare bybor, markägare och skärgårdsbor, en god fortsättning på det nya året 2017.

Mathias Krook