Du är här

Årsstämma för Kalax samfälligheter och delägarlag

Söndagen den 19 mars 2017 ordnas årsstämma för Kalax samfälligheter och delägarlag. Under årsstämman behandlas stadgeenliga ärenden och andra väckta och upptagna ärenden. Bland annat överföring av arrenden, bidragsansökningar, vägbelysningsprojekt och övriga ärenden som tas upp på årsstämman.

Klockslaget för årsstämman är 18.00 på Notvikens Oas, Vargholmen, Kalax.

Denna notering är på uppdrag av ordförande Thomas Granborg.

Mathias Krook, hemsideansvarig