Du är här

Korrigerat nyhetsinlägg

Det har upptäckts ett litet skrivfel i nyhetsnoteringen om Kalax ByaNet. Skrivfelet är korrigerat och är som informationen skall vara. På samma gång som felet korrigerades, gjordes även en förnyad och lättare läst notering, som gäller affären mellan Kalax ByaNet och Dynamonet. Föreningen Kalax ByaNet är avslutad och även borttagen ur föreningsregistret, enligt Lars Granlund.

Hemsideansvarig, Mathias Krook