Du är här

Ny ordförande för Kalax delägarlag och samfällighet

I samband med årsstämman 2017 i mars valdes en ny ordförande för samfälligheten i Kalax. Den tidigare ordföranden Thomas Granborg var i tur att avgå efter två perioder som invald ordförande för samfälligheten.

Den nya ordföranden för Kalax samfällighet är fr.o.m. mars 2017, Tommy Liljedal. Tommy Liljedal fortsätter tillsammans med de invalda sysslomännen Stefan Fred och Bengt Karlstedt att driva och förvalta samfälligheten i byn. Eventuella frågor och ärenden riktas till dem.

Samtidigt meddelas att protokollet från årsstämman finns till påseende hos sysslomannen och sekreteraren Stefan Fred i Kalax. Protokollet kan läsas hos Fred under vardagar på kontorstid från 13.4.2017-13.6.2017. (Allmän lämplig kontorstid kan anses vara mellan 9.00 och 17.00.)

Under årsstämman diskuterades, utöver stadgade ärenden, också frågor som kan gynna och utveckla byn framöver, t.ex. infrastruktur och trafiksäkerhet.

Denna nyhetsnotering är på begäran av samfällighetsordförande Tommy Liljedal.

Mathias Krook, hemsideansvarig för Kalax by