Du är här

Informationstillfälle om Kalax Vindkraftspark

Tisdagen den 9 januari 2018 ordnas ett informationstillfälle om Kalax Vindkraftspark, på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax. Klockslaget är 17-19.

Denna information har även framkommit i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN, den 20 december 2017.

Under 2017 gjordes beslut om att 21 vindkraftverk kan byggas inom den planerade vindkraftsparken. Senare under året mot hösten 2017 framkom att Vindin och den nya samarbetspartnern Fortum ville höja på vindkraftverkens höjd till 230 meter. För att detta skall vara möjligt behövs en ändring av generalplanen för vindkraftsparken göras.

Från slutet av december 2017 till den 26 januari 2018 finns planeändringen till påseende på t.ex. Närpes stads hemsida, www.narpes.fi Under samma tid kan åsikter eller eventuella anmärkningar gällande vindkraftsparken inlämnas före den 26 januari.

Enligt vad man överskådligt kan läsa av informationen och dess bilagor är den tänkta höjningen av vindkraftverkens höjd till för att öka på vindkraftsparkens effektivitet och produktion av vindbaserad el.

I övrigt ett gott nytt år och god fortsättning till var och en!

Hemsideansvarig, Mathias Krook