Du är här

Årsstämma för Kalax samfällighet och delägarlag

Söndagen den 25 mars är det årsstämma för Kalax samfällighet och delägarlag kl. 18.00 på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax.

Ärenden som tas upp på årsstämman är stadgeenliga ärenden, bidragsansökningar och aktuella muddringsprojekt i Kalax skärgård. Även arrendeärenden och övriga ärenden tas upp på årsstämman.

Väl mött för alla intresserade delägare i Kalax samfällighet. Denna nyhetsnotering är på uppdrag av nuvarande samfällighetsordföranden Tommy Liljedal.

Mvh. Mathias Krook
(Hemsideansvarig för www.kalax.fi)