Du är här

Årsmöte för Kalax samfällighet och delägarlag

På begäran av samfällighetsordföranden Tommy Liljedal meddelas att årsmöte för Kalax samfällighet och delägarlag hålls på Notvikens Oas, Vargholmen i Kalax söndagen den 24 mars kl. 18.00 2019.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och övriga väckta frågor och ärenden.

Välkommen och väl mött för alla markägare och bybor med delägarskap i samfälligheten!

Mathias Krook, hemsideansvarig för kalax.fi