Du är här

Mötesprotokoll till påseende

Kalax samfällighet och delägarlag kan meddela att protokollet från årsstämman i mars finns till påseende hos Jan Pått i Kalax på Norrtået. I protokollet framkommer om det som behandlats och diskuterats på årsmötet.

Nytt för i år är även att vice ordförande för samfälligheten och delägarlaget är Mikael, "Mika" Ingström och att styrelsemedlem Jan Pått också är vald till att fungera som sekreterare. Ordförande för samfälligheten och delägarlaget är fortsättningsvis Tommy Liljedal.

Mötesprotokollet finns till påseende hos Pått under perioden 15 april till 15 juni eller d.v.s under två månaders tid. Man bör kontakta Jan Pått för att bestämma om tid för att få läsa protokollet. Denna nyhetsnotering är på uppdrag av ordföranden Tommy Liljedal.

Mvh. Mathias Krook, hemsideansvarig