Du är här

Kalax Vindkraftspark börjar byggas

Av en nyhetsartikel i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN framgår att Kalax Vindkraftspark börjar byggas i år 2019 och skall vara driftsklar i början av 2021. Byggandet av vindkraftsparken kommer att, enligt artikeln, uppgå till ca 90 miljoner euro och är ett av de större vindkraftsprojekten i regionen. Ett stort antal markägare berörs och är med i vindkraftsparken som byggs. Läs mer i artikeln för den intresserade.

Även i andra byar såsom Pjelax byggs och finns vindkraftparker liksom att en vindkraftspark med större vindkraftsverk har byggts tidigare i Ömossa i Kristinestad.

Det går framåt med vindkraften kan man konstatera, vilket i sig är positivt och även samtidigt en god klimatgärning.

Mathias Krook, (hemsideansvarig)