Du är här

Årsmöte för Kalax delägarlag och samfälligheter

Härmed meddelas att Kalax delägarlag och samfälligheter har årsmöte söndagen den 22 mars 2020, kl. 18.00, på Notvikens Oas på Vargholmen i Kalax.

På årsmötet behandlas följande punkter, se nedan. Årsmötet är endast för markägare och bybor som hör till Kalax delägarlag och samfälligheter. Möteskallelsen finns även i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN.

1. Stadgeenliga ärenden.

2. Behandling av överföring av arrenden.

3. Val av medlemmar till arbetsgrupp för "Vindkraftsfonden".

4. Övriga ärenden som tas upp på årsmötet.

Denna möteskallelse är på begäran av ordföranden och sysslomännen.

Mathias Krook, hemsideansvarig för www.kalax.fi