Du är här

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Härmed meddelas att Kalax delägarlag och samfälligheter har den 14 juni 2020 årsstämma i Notvikens Oas på Vargholen i Kalax klockan 18.00.

På årsstämman behandlas följande punkter, se nedan.

1. Stadgeenliga ärenden

2. Val av medlemmar till arbetsgrupp för vindkraftsfonden

3. Överföring av arrenden

4. Inlösen av tillandning

5. Övriga frågor som väcks på årsstämman.

Möteskallelsen framkommer även i lokaltidningen SYD-ÖSTERBOTTEN, "Sydin" den 28 maj 2020. Denna nyhetsuppdatering på hemsidan kalax.fi är på begäran av ordföranden och sysslomännen.

Mathias Krook, hemsideansvarig