Du är här

Mötesprotokoll för årsstämman

Härmed kan meddelas att mötesprotokollet för Kalax delägarlag och samfälligheter finns till påseende hos syssloman Jan Pått i Kalax från den 1 juli till den 1 augusti 2020.

Av mötesprotokollet framgår de ämnespunkter som behandlats och beslutits om under årsstämman den 14 juni 2020.

Under årsstämman omvaldes Tommy Liljedal till syssloman och styrelsemedlem. Vidare beslöts även om att Kalax dagen är inhiberad till följd av omständigheterna med Corona-viruset.

Samtidigt kan meddelas att undertecknad från och med i sommar har på egen begäran avslutat uppdraget som hemsideansvarig för kalax.fi För hemsidan och dess skötsel ansvarar numera sysslomännen i styrelsen för Kalax delägarlag och samfälligheter. Framöver riktas eventuella frågor till styrelsen för Kalax delägarlag och samfälligheter.

Detta nyhetsinslag är på uppdrag av syssloman Tommy Liljedal.

Mathias Krook, (tidigare hemsideansvarig)