Du är här

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Kalax delägarlag och samfälligheter kallas till ordinarie årstämma
söndagen den 20.06.2021
kl. 18.00 på Notvikens oas.

-Stadgeenliga ärenden.

-Val av styrelse till vindkraftsfonden.

-Godkännande av stadgar för vindkraftsfonden. (förslag till stadgar finns till påseende före mötet.)

-Donation av Kalax marthaförening. (bebygd fastighet 545-405-1-89)

-Överföring av arrende.

-Försäljning av tomtmark.

-Vägbelysningsprojekt.

-Övriga på stämman väkta frågor.