Du är här

Mötesprotokoll för årsstäman

Årsmötesprotokollet för Kalax samfälligheter och delägarlag
finns till påseende hos sekreterare Jan Pått under tiden 15.07 till 15.09 2021.

Under mötet omvaldes Jan Pått som syssloman och styrelsemedlem
för Kalax samfälligheter och delägarlag.

Till styrelse för vindkraftsfonden valdes.
ordförande Henrik Backa
vice ordförande Lars Granlund
medlem Mikael Ingström
medlem Maria Sundlin
medlem Anne Maj Jerkku
supleant Rolf Westerholm

Sysslomännen