Du är här

Möteskallelse för Kalax delägarlag och samfälligheters årsstämma

Kalax delägarlag och samfälligheter kallas till ordinarie årstämma
söndagen den 27.03.2022
kl. 18.00 på Notvikens oas.

-Stadgeenliga ärenden.

-Överföring av arrenden.

-Elkabeldragning på Stånggrund

-Övriga på stämman väkta frågor.

Sysslomännen