Nyheter

Kalax Vindkraftspark

Kalax vindkraftspark som VINDIN Ab från Sverige förestår, avancerar vidare och man kan förhoppningsvis ansöka om byggnadslov för vindkraftverk inom detta år, 2015. Informationsmöte hölls om vindkraftsparken i Kalax och direkta grannbyområden, måndagen den 9 mars 2015 på paviljongen Notvikens Oas i Kalax.

Uppdaterad enkel och informativ hemsida!

Hemsidan, kalax.fi uppdateras med målsättningen att kunna tjäna som en enkel och smidig informationskanal för alla med anknytning till Kalax.

Här på hemsidan kommer det framöver att vara möjligt att bland annat se vem som är ordförande och sysslomän inom Kalax bysamfällighet. Även till vem som man skall vända sig till för att kunna hyra byns paviljong, Notvikens Oas.

Även ett framtida litet bildarkiv av nya och gamla foton från Kalax kommer att finnas med på hemsidan. Bildarkivet är dock under planering och utförande och innehåller därför inte så många bilder ännu.

Sidor