Nyheter

Ny skötare för paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen

Enligt uppgifter från årets årsmöte som Kalax samfällighet har haft i slutet av mars så blev det klart att man har hittat och fått en ny skötare av paviljongen Notvikens Oas och småtbåtshamnen i byn.

Ännu inväntas klartecken att få publicera skötarens namn och kontaktuppgifter så att var och en kan hitta rätt person för rätt ärende, vare sig det gäller hyrande av paviljongen eller om man vill ha en båtplats i hamnen eller avsluta hyrandet av en båtplats. Namn och kontaktuppgifter meddelas så snart som möjligt då grönt ljus har fåtts för en publicering.

Kalax ByaNet-förening håller årsmöte

Kalax ByaNet-förening har söndagen den 29 mars årsmöte.

Tidpunkt och plats är kl. 19.00 på Notvikens Oas, Vargholmen. Årsmötet är efter Kalax delägarlags och samfälligheters årsstämma!

Ärenden som tas upp på mötet:

-Stadgeenliga ärenden

-Förslag av styrelsen om eventuell försäljning av fibernätet till Dynamo Net i Närpes.

Mvh. Styrelsen

Informationen delgett om årsmötet av kalax.fi:s hemsideansvarige Mathias Krook på uppdrag av bysamfällighetens ordförande Thomas Granborg.

Årstämma för Kalax delägarlag och samfälligheter!

Söndagen den 29 mars 2015 hålls årstämma för Kalax delägarlag och samfälligheter.

Tidpunkt och plats är kl. 17.00 på Notvikens Oas, Vargholmen.

På årsstämman behandlas:

-Stadgeenliga ärenden

-Överföring av arrenden

-Anhållan om bidrag

-Övriga ärenden som diskuteras på årsstämman.

 

Mvh. Ordföranden och sysslomännen

genom hemsideansvarige Mathias Krook

Kalax Vindkraftspark

Kalax vindkraftspark som VINDIN Ab från Sverige förestår, avancerar vidare och man kan förhoppningsvis ansöka om byggnadslov för vindkraftverk inom detta år, 2015. Informationsmöte hölls om vindkraftsparken i Kalax och direkta grannbyområden, måndagen den 9 mars 2015 på paviljongen Notvikens Oas i Kalax.

Uppdaterad enkel och informativ hemsida!

Hemsidan, kalax.fi uppdateras med målsättningen att kunna tjäna som en enkel och smidig informationskanal för alla med anknytning till Kalax.

Här på hemsidan kommer det framöver att vara möjligt att bland annat se vem som är ordförande och sysslomän inom Kalax bysamfällighet. Även till vem som man skall vända sig till för att kunna hyra byns paviljong, Notvikens Oas.

Även ett framtida litet bildarkiv av nya och gamla foton från Kalax kommer att finnas med på hemsidan. Bildarkivet är dock under planering och utförande och innehåller därför inte så många bilder ännu.

Sidor